Poznávací

Interiér kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Interiér kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Původně románský kostel, který stával na místě dnešního kostela, byl zasvěcen sv. Jiřímu. Později byl augustiniány goticky přestavěn a byl zasvěcen Zvěstování P. Marie. V průběhu rozsáhlé barokizace celého areálu v letech 1775 až 1783 byl původní kostel stržen a podle projektu brněnského architekta Františka Antonína Grimma vystvěn nový. Stavbu provedl stavitel Václav Thalherr. Kostel byl postaven jako jednolodní stavba, která si z gotické podoby zachovala část křížové chodby pojící kostel s klášterem.

29.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Výlet na hrad Šternberk

Výlet na hrad Šternberk

Hrad Šternberk, s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního palace, byl vybudován jako obranné středověké sídlo na kopci nad městem Šternberk. Hrad Šternberk byl založen v polovině 13. století Zdeslavem z Chlumce a ze Šternberka, příslušníkem starého českého šlechtického rodu. První písemný záznam o hradu Šternberk se nachází v listině z roku 1269.

27.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Sklepení na zámku v Letovicích

Sklepení na zámku v Letovicích

K prohlídce zámku v Letovicích patří také prohlídka sklepů. Do sklepů se dostanete hned z nádvoří . V době, kdy měli zámek ve správě vojáci, byla část sklepů zalita betonem. Tímto způsobem se rozhodli budovu zámku provizorně stabilizovat , když na rozsáhlejší rekonstrukci nebyly prostředky.
V současné době je část sklepů obnovena a zpřístupněna jako středověká mučírna a část je upravena jako vinný sklep.

25.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Alšova jihočeská galerie v jízdárně zámku Hluboká

Alšova jihočeská galerie v jízdárně zámku Hluboká

Alšova jihočeská galerie patří k pěti největším svého druhu v České republice. Galerie nesoucí jméno jihočeského rodáka malíře Mikoláše Alše, která svou činnost zahájila v roce 1953, soustřeďuje ve svých sbírkách především rozsáhlou a proslulou kolekci gotického umění z jižních Čech a Šumavy.

Alšova jihočeská galerie sídlí od dubna 1956 v někdejší neogotické jízdárny zámku Hluboká nad Vltavou. Tato jízdárna byla postavena v letech 1845-47 vídeňským architektem Franzem Beerem, později v letech 1953-55 byla upravena pro galerijní účely budějovickým architektem Jaroslavem Fidrou.

25.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Přicházíme k zámku Hluboká

Několik fotek z pohádkového zámku Hluboká

Turisticky velmi oblíbený zámek Hluboká leží na návrší nad řekou Vltavou ve městě Hluboká nad Vltavou asi 15 km severně od Českých Budějovic. Původní sídlo pochází z poloviny 13. století, nicméně dnešní podoba zámku je výsledkem rozsáhlé přestavby, kterou provedli v letech 1840 až 1871 Schwarzenbergové. Kníže Jan Adolf II. se při přestavbě ve stylu tudorovské gotiky výrazně inspiroval anglickými hrady a zejména anglickým královským hradem Windsorem.

23.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Probíhající rekonstrukce zámku v Letovicích

Probíhající rekonstrukce zámku v Letovicích

Když roce 2004 pan Bohumil Vavříček zámek v Letovicích od hraběte Kálnokyho koupil, jednalo se o ruinu před zbořením. Zámek totiž sloužil nejdříve jako učiliště, později jej do správy dostali vojáci a nakonec zůstal objekt zcela opuštěn. V roce 2008 pak zámek získal ocenění Nejlépe opravená kulturní památka. Na zámku v Letovicích rekonstrukce stále probíhá, přesto jsou prostory přístupné veřejnosti a návštěvníci mohou sledovat postup prací na obnově tohoto vyjímečného objektu.

19.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Letovický zámek

Letovický zámek

Zámek Letovice vznikl z původní dřevěné tvrze, která byla přestavěna na hrad pravděpodobně Heřmanem z Letovic někdy v letech 1250-1274. První písemná zmínka o hradu pochází až z roku 1360, kdy se majiteli hradu a panství stali páni z Letovic a z Ronova. Hrad pak roku 1424 oblehli, dobyli a zničili husité. Později, ve druhé polovině 15.století, hrad prošel pozdně gotickou přestavbou.

19.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Výlet do kraje pod Buchlovem, malebný zámek v Buchlovicích

Výlet do kraje pod Buchlovem, malebný zámek v Buchlovicích

Malebný zámek Buchlovice se svými krásnými interiéry patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České republiky. Zámek dal postavit kolem roku 1700 bohatý a urozený hrabě Jan Dětřich z Petřvaldu jako galantní dar své manželce Anežce Eleonoře z italského rodu Collona.

Malebný zámek se nachází v krásném prostředí kopcovité krajiny Chřibů, na dohled od hradu Buchlov. Lesy, obklopující Buchlov ze všech stran, jsou krásné v každé roční době, stačí se vypravit na severozápadní horizont Moravského Slovácka.

19.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Návštěva zámku v Letovicích

Návštěva zámku v Letovicích

Prohlídka zámku v Letovicích probíhá zajímavou formou. Výklad o letovickém zámku si návštěvníci vyslechnou již na nádvoří a potom prohlídku uskuteční podle vyznačených šipek, ovšem úpně sami bez průvodce. Máte možnost si místnosti a chodby zámku projít tempem, které vám vyhovuje. Kromě částí zámku, které na rekonstrukci ještě čekají, zde naleznete i krásné zámecké prostory, které jsou využívány například pro konání svateb.

18.4.2012 | yorkka | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Barokní zámek v Buchlovicích

Barokní zámek v Buchlovicích

Buchlovický zámek byl dostavěn roku 1707 rodem Petřvaldů, kteří toho času vlastnili také nedaleký hrad Buchlov. Tehdejší majitel panství, Jan Dětřich z Petřvaldu, údajně postavil zámek pro svou manželku Anežku Eleonoru z Colonna-Felsu, která pocházela z Itálie a pro kterou byl hrad příliš chladný a nepohodlný.

18.4.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení