Poznávací

Bospor, úžina oddělující Evropu od Asie

Bospor, úžina oddělující Evropu od Asie

Bospor je mořská úžina oddělující Černé a Marmarské moře. Úžina je dlouhá 29 kilometrů a široká necelé 4 kilometry a odděluje evropskou a asijskou pevninu. Na obou březích pevninské části průlivu se rozkládá město Istanbul. Podle pověsti přepluli Bospor jako první Argonauti hledající zlaté rouno. V současné době přes úžinu vedou dva silniční mosty, postavené v letech 1973 a 1988.

20.1.2011 | Dan | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Centrum Istanbulu, brána do Orientu

Centrum Istanbulu, brána do Orientu

Istanbul se svými více než 13 miliony obyvatel patří mezi 10 největších metropolí světa. Na turisty zde na každém kroku dýchá historie a kouzlo orientu. Přestože jde spíše o pulsující moderní světovou metropoli, stále zde ůstává velké množství křivolakých uliček s nádechem Orientu, ve kterých se jakoby zastavil čas.
Historické jádro Istanbulu je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Istanbul byl téměř 500 let hlavním městem Osmanské říše a sídlem sultána. V roce 2010 byl vyhlášen evropským hlavním městem kultury.

20.1.2011 | Dan | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Katedrála svatého Petra a Pavla

Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně

Katedrála svatého Petra a Pavla je nejznámější brněnskou dominantou a patří mezi nejvýznamější architektonické památky jižní Moravy. Katedrála se nachází v Brně na vrchu Petrov, po němž je nazvána i celá okolní oblast.

15.12.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 4 (3 hlasy)
Alegorická řada soch Ctností a Neřestí

Alegorická řada soch Ctností a Neřestí

Na dlouhé terase před hospitalem je k vidění galerie, na jedné straně 12 ctností, na druhé 12 neřestí. Sochy jsou od barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a vytvořil je během let 1715-1718. Jsou považovány za vrchol Braunova působení v Kuksu.

26.10.2010 | yorkka | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 3.7 (10 hlasů)
Kukský hospital

Kukský hospital

Dochovaný hospital s kostelem Nejsvětější Trojice naleznete na pravé straně Labe, při pohledu z Kuksu na protějším kopci. O stavbu se zasloužil František Antonín Špork a stavba proběhla v letech 1707–1712 podle projektu italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Výrazné průčelí kostela bylo dokončeno V roce 1710 , ale vysvěcen byl až 20. srpna 1717. V kostele je řada vynikajících obrazů Petra Brandla, v kryptě je pak hrobka Šporkovy rodiny s dřevěným krucifixem od M. B. Brauna z roku 1726.

24.10.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Turisty oblíbené Španělské schody v centru Říma

Turisty oblíbené Španělské schody v centru Říma

Španělské schody, jako nejslavnější schodiště v Římě, je známé i z filmů a často tvoří kulisu i k módním přehlídkám.
Schody vznikly v roce 1723 a vedou ke kostelu Trinita di Monti z počátku 16. století. Uprostřed schodů se nachází obelisk, který sem byl přemístěn ze slavných Sallustiánských zahrad. Pod schody, na náměstí Piazza di Spagna, se nachází Berniniho fontána ve tvaru lodě, Fontana della Barcaccia z roku 1629.
Schody vytvořil Francesca de Sanctis.
Ke schodům vede ulice Via Condotti, známá nákupní ulice nejlepších značek.

15.5.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 4.3 (3 hlasy)
Andělský hrad večer, Řím

Andělský hrad, papežská pevnost v centru Říma

Andělský hrad (it. Castel Sant'Angelo) je monumentální kruhová stavba, vybudovaná na pravém břehu Tibery v roce 139. Původně byla postavena jako rodinné mauzoleum římského císaře Hadriána, tzv. Hadriánovo mauzoleum. V hrobce jsou uloženy i urny jiných římských císařů, například urny Marca Aurelia, Commoda..
Později sloužila jako papežská pevnost spojená tunelem s Vatikánem, tak zvaným Passetto di Borgo, což je 800 metrů dlouhá úniková cesta vystavěna netradičně po vrcholu dlouhé zdi. Byla postavena speciálně pro papeže a část této cesty je zpřístupněna veřejnosti.

10.5.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Zámek Častolovice

Zámek Častolovice

Počátky dnešního šlechtického sídla sahají do 13. století, kdy zde rod Ronovců založil vodní tvrz, vystavěnou na dřevěných kůlech v močálech. Nejstarší doložený majitel panství byl v roce 1342 Půta z rodu Drslaviců. V roce 1454 se Častolovice staly majetkem Jiřího z Poděbrad a Kunštátu. V roce 1495 Častolovice koupil Vilém z Pernštejna a byly přičleněny k pernštejnskému panství Potštejn. Trvz však v následujícím období postupně pustla a vystřídala ještě několik majitelů: Jindřicha z Regeru, Albrechta Bryknara z Brukštejna až se dostala spolu s panstvím do držení rodu z Oppersdorfu.

6.5.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Forum Romanum, centrum dění antického Říma

Forum Romanum, centrum dění antického Říma

Původně byla na místě dnešního Fora Romana rozlehlá bažina, která byla v 6. století př. n. l. vysušena. Od 2. století př. n. l. se na nově vzniklém náměstí začaly postupně objevovat první stavby.

 

Rozkvět Fora Romana

 

30.3.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (101 hlas)
Pantheon

Římský Pantheon

Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům, je ale také významnou křesťanskou památkou. Původní chrám, zasvěcený všem bohům, byl kolem roku 609 papežem Bonifácem IV. zasvěcen kultu Panny Marie mučedníků.

Pantheon nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa v době svého třetího konzulátu roku 27 př. n. l. O této skutečnosti svědčí nápis na průčelí budovy: M. AGRIPPA L. F. COS. TERTIUM. FECIT. V překladu to znamená: Postavil Marcus Agrippa, syn Luciův, během svého třetího konzulátu.

28.3.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení