Poznávací

Olomoucká radnice s orlojem

Olomoucká radnice s orlojem

Památková rezervace v Olomouci patří mezi největší a nejstarší v České republice. Najdete zde řadu atraktivních klášterů a kostelů, muzeí i parků, ale nejznámějším místem Olomouce je Horní náměstí s barokním sloupem a radnicí s orlojem.

 

15.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je jedno z vrcholných děl středoevropského baroka, je zařazený mezi světové dědictví UNESCO.

Budování morových sloupů je jedním z výrazných rysů baroka, který se rozšířil po Tridentském koncilu. Monument postavený ke slávě Boží a jako díkuvzdání za ukončení morové epidemie v Olomouci byl budován v letech 1716 až 1754.

Trojiční sloup v Olomouci se stal vrcholným dílem několika umělců a řemeslnických mistrů. Jako stavitel sloupu je uváděn Václav Render, který stavbu prosadil a zajistil její financování, konce stavby se však nedožil.

14.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Interiér Katedrály svatého Václava

Interiér Katedrály svatého Václava

Katedrála svatého Václava v Olomouci nebo také Dóm svatého Václava patří mezi skvosty středoevropské středověké architektury a v Českých zemích je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury.

V interiéru katedrály se nachází renesanční kaple svatého Stanislava s bronzovým náhrobkem biskupa Kuena a mramorový náhrobek posledních olomouckých Přemyslovců.

13.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)
Arcidiecézní muzeum v Olomouci

Arcidiecézní muzeum v Olomouci

Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo založeno jako součást Muzea umění v roce 1998. Arcidiecézní muzeum se nachází v románském paláci moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě. Objekt kapitulního děkanství i jeho hospodářský dvůr byl pro potřeby muzea zrekonstruován. Samotná expozice Arcidiecézního muzea, představující rozsáhlé církevní umělecké sbírky, byla pro veřejnost otevřena v roce 2006.

13.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci

Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci

Městská památková rezervace v Olomouci je po Praze druhou největší a nejstarší v České republice. Jedním z řady kostelů, které v Olomouci naleznete je kostel Panny Marie Sněžné. Kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci se nachází na Náměstí Republiky. Kostel patří mezi barokní kostely sálového typu s bohatě zdobeným průčelím se dvěma věžemi.


Historie kostelu Panny Marie Sněžné v Olomouci

 

13.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Olomoucký hrad

Olomoucký hrad

Olomoucký hrad se na tzv. Václavském pahorku v historickém centru Olomouce. Hrad je národní kulturní památka a jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku.

Nejstarší nálezy osídlení tohoto místa se datují do roku 4000 před našim letopočtem. Od roku 1034 zde sídlili moravští Přemyslovci. Ve světské části areálu hradu stával dům kapitulního děkana, v němž byl 4. srpna 1306 zabit poslední český král z dynastie Přemyslovců Václav III.

Hradní areál poničený za třicetileté války byl celé století

13.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Arcibiskupský palác v Olomouci

Arcibiskupský palác v Olomouci

Arcibiskupský palác, rozsáhlý objekt v historickém centru Olomouce, byl původně postaven jako renesanční palác. V průběhu třicetileté války byl ovšem zdevastován švédskými vojsky. O obnovu se postaral biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. V roce 1664 podle plánů císařského architekta Filiberta Lucheseho, později Giovanniho Pietra Tencally, byl palác obnoven v barokní podobě.

Štuková výzdoba interiérů je dílem Baltazara Fontany. Svou dnešní podobu získal palác po požáru roku 1904. Tehdy byl na popud kardinála Bauera restaurován a částečně přestavěn.

13.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Dominikánský klášter sv. Michala v Olomouci

Dominikánský klášter sv. Michala v Olomouci

Dominikánský kostel s klášterem sv. Michala leží na Žerotínově náměstí v Olomouci. Náměstí s nejbližším okolím leží na návrší, které je pokládáno za nejstarší jádro královského města Olomouce. Historie kostela sv. Michala sahá do počátku 13. století.

Historie kláštera je úzce spjata s kostelem, který byl několikrát zničen požárem i válkami a několikrát přestavěn, naposledy v letech 1673-1699 podle projektu G. P. Tencally a D. Martinelliho.

12.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Chrám Svatého Michaela v Olomouci

Chrám Svatého Michaela v Olomouci

Majestátní raně barokní kostel sv. Michala stojí na Žerotínově náměstí, což je nejvyšší bod historického centra Olomouce. Jde o původně gotický kostel ze 13. století, kde se ze 14. a 15. století se dochovala gotická křížová chodba, klenba v sakristii a kaple sv. Alexeje. V letech 1676–1703 byl kostel přestavěn podle návrhu Giovanniho Pietra Tencally do barokní podoby jednolodního kostela se dvěma postranními kaplemi.
Dominikánský kostel sv. Michala na počátku 18. století prošel dalšími úpravami vedenými Domenicem Martinellim.

12.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)
Katedrála svatého Václava v Olomouci

Katedrála svatého Václava v Olomouci

Katedrála svatého Václava v Olomouci nebo také Dóm svatého Václava patří mezi skvosty středoevropské středověké architektury a v Českých zemích je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury.

 

Historie katedrály svatého Václava v Olomouci

 

10.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (3 hlasy)

Přihlášení