Pantheon

Pantheon

Římský Pantheon

Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům, je ale také významnou křesťanskou památkou. Původní chrám, zasvěcený všem bohům, byl kolem roku 609 papežem Bonifácem IV. zasvěcen kultu Panny Marie mučedníků.

Pantheon nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa v době svého třetího konzulátu roku 27 př. n. l. O této skutečnosti svědčí nápis na průčelí budovy: M. AGRIPPA L. F. COS. TERTIUM. FECIT. V překladu to znamená: Postavil Marcus Agrippa, syn Luciův, během svého třetího konzulátu.

28.3.2010 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení