Loucký klášter ve Znojmě

Loucký klášter ve Znojmě

Premonstrátský klášter v Louce založil český kníže Konrád II. Ota spolu se svou matkou Marií v roce 1190. Díky přízni přemyslovských panovníků se klášter brzy stal jedním z nejdůležitějších center duchovního a hospodářského života celé jihozápadní Moravy.
Během husitských válkek byl klášter v roce 1425 vypleněn husitskými vojsky. Poté začala přestavba kláštera a obnovená prosperita kláštera se odráží nejen ve stavebních památkách z konce 15. století, ale i v několika dochovaných významných rukopisech z té doby nebo později založené tiskárny knih. V klášteře také působil ve čtyřicátých letech 18. století jako převor Prokop Diviš, který se zabýval pokusy s elektřinou.
Konec éry kláštera znamenaly pro Loucký klášter josefínské reformy roku 1784. Na dalších 18 let se v nedokončených novostavbách usídlilo císařské vojsko a část kláštera sloužila v letech 1802 -1821 jako továrna na zpracování tabáku. Při průjezdu městem Znojmem koncem listopadu roku 1805 se zde také zastavil na své cestě ke Slavkovu císař Napoleon.
Současné době v Louckém klášteře najdete návštěvnické centrum společnosti Znovín Znojmo. Objekt je využíván pro uložení lahví s vínem a je zde i prodejna vín s malým muzeem vinařství. V současnosti je využívaná je pouze asi 1/25tina celého původního areálu.

5.5.2007 | Ladislav | Poznávací |
Muzeum vinařství, Loucký klášter ve Znojmě
Loucký klášter ve Znojmě
Loucký klášter ve Znojmě
Loucký klášter ve Znojmě
Loucký klášter ve Znojmě
Loucký klášter ve Znojmě
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení