Španělská synagoga na pražském Josefově

Španělská synagoga na pražském Josefově

Na místě dnešní Španělské synagogy na pražském Josefově dříve stávala synagoga známá jako Stará škola (Altschul)z přelomu 11. a 12. století. Z důvodu špatného stavu Staré Školy bylo v roce 1867 rozhodnuto o její demolici výstavbě nové. U nové synagogy padla volba na maurský sloh, který byl v 19. století v evropských židovských komunitách velmi populární. Podle projektu Ignáce Ullmanna a Josefa Nicklase byla v roce 1868 zbudována synagoga v maurském slohu, která má centrální půdorys s kopulí nad ústředním prostorem a po obvodu ze tří stran vestavěnou galerií. Pozoruhodné je, že tak krásná stavba byla postavena a vyzdobena za pouhé tři roky.

Dnešní podoba Španělské synagogy pochází z roku 1935, kdy došlo k rozšíření synagogy o jižní křídlo podle projektu arch. K. Pecánka.

Za druhé světové války byla synagoga uzavřena a sloužila jako skladiště zkonfiskovaného židovského majetku. Náboženský a kulturní život se sem vrátil až v 90. letech, kdy synagoga prošla celkovou rekonstrukcí.

Zajímavostí je, že v letech 1836 až 45 ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, autor české národní hymny.

Dnes se ve Španělské synagoze nachází stálá expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě a také se zde pořádají koncerty vážné hudby.

19.12.2012 | Ladislav | Poznávací |
Španělská synagoga na pražském Josefově
Španělská synagoga na pražském Josefově
Španělská synagoga na pražském Josefově
Španělská synagoga - socha židovského spisovatele Franze Kafky
Španělská synagoga na pražském Josefově
Španělská synagoga na pražském Josefově
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení