Týnský chrám na Starém Městě pražském

Týnský chrám na Starém Městě pražském

Kostel Matky Boží před Týnem se nachází na Starém Městě pražském v blízkosti Staroměstského náměstí. Jeho dnešní stavba pochází ze 14. století a patří mezi nejvýznamnější pražské sakrální stavby a se svými dvěma vysokými věžemi v průčelí je jednou ze základních dominant historického Staroměstského náměstí.

Původně románský kostelík z 11. století byl v druhé polovině 13. století nahrazen raně gotickou stavbou. Novostavba vrcholně gotického kostela, který se měl stát hlavním staroměstským kostelem byla zahájena v polovině 14. století. Architektura gotického kostela nese rukopis Matyáše z Arrasu a zejména Petra Parléře.

Za Jiřího z Poděbrad byl postaven štít hlavní lodi a severní věž. Jižní věž byla dokončena až roku 1511 za vlády Vladislava Jagellonského. Obě věže se pak tyčí do výšky 80 metrů a jsou tak po věžích svatovítských nejvyšší v Praze.

Po zásahu blesku do severní věže 29. července 1819 v půl páté odpoledne severní věž zachvátil požár. Oheň se dostal až ke zvonu, který jím byl zničen. Obnova věže proběhla v první polovině 19. století, kdy došlo k doplnění zničeného krovu.

Ve věžích Týnského chrámu visí pouze dva zvony. V jižní věži je to zvon jménem Marie, královna mezi pražskými zvony, mistrovské dílo kovolijce Tomáše Jaroše z roku 1553 o váze 6 450 kg. Severní věž se dočkala zvonu, zasvěceného Pietě a sv. Anežce České v roce 1992. Zvon byl odlit v rodinné dílně Manoušků na Zbraslavi a váží 960 kg.

Během úprav v druhé polovině 19. století byla odstrněna omítka fasády a kostel tak dostal vzhled opukového kamene, který známe dnes. V kostele upoutá řada raně barokních oltářů. mezi nejvíznamější patří především oltář hlavní z roku 1649 s obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Karla Škréty.

Cesta nahoru do věží vyžaduje odvahu. Do jižní věže ve vystupuje nejprve po točitých kamenných schodech, dále pak po dřevěných a až nahoru pak po žebřících. Do severní věže se přechází po kamenné pavlači mezi věžemi.

12.2.2012 | Ladislav | Poznávací |
Týnský chrám na Starém Městě pražském
Týnský chrám na Starém Městě pražském
Týnský chrám na Starém Městě pražském
Týnský chrám na Starém Městě pražském
Týnský chrám na Starém Městě pražském
Týnský chrám na Starém Městě pražském
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)

Přihlášení