Přírodní památka Nemošická stráň

Přírodní památka Nemošická stráň

Nemošická stráň patří k zajímavým a ne příliš známým místům v Pardubicích. Nemošická stráň je strmá opuková stráň asi 1 km dlouhá, nad pravým břehem Chrudimky od obce Drozdice k městskému obvodu Pardubice-Pardubičky. Má celkovou rozlohu 6,60 hektarů a je typickou ukázkou říční terasy s dubohabrovým porostem.

 

Co na Nemošické stráni najdete?

Jako přírodní památka byla uznána v roce 1982. Listnaný háj je tvořen převážně habrem, jilmem a javorem. V podrostu lesa roste mnoho druhů rostlin, z nichž některé patří mezi ohrožené a zvláště chráněné druhy, např. lilie zlatohlavá a jiné. Entomologické průzkumy prokázaly, že jsou zde zastoupeny ohrožené druhy hmyzu vázané na staré a odumírající dřeviny. Nemošická stráň je i vyjímečným hnízdištěm zpěvného ptactva, můžeme zde zastihnout slavíka obecného, krutihlava či krahujce obecného. Ze vzácných savců zde žije netopýr vousatý, norník rudý a také několik druhů obojživelníků a plazů. Nemošická stráň je tedy významným biologickým koridorem, jedním z posledních útočišť živočichů a rostlin v těsné blízkosti Pardubic.

 

K dalším zajímavým a hojně navštěvovaným místům Pardubic samozřejmě patří historické centrum města s Pernštýnským náměstím a blízkým zámkem. V okolí města je pak skvělým místem k výletu hrad Kunětická hora nebo městečko Lázně Bohdaneč.

18.3.2014 | Jirka | Do přírody |
Přírodní památka Nemošická stráň
Přírodní památka Nemošická stráň
Přírodní památka Nemošická stráň
Přírodní památka Nemošická stráň
Přírodní památka Nemošická stráň
Přírodní památka Nemošická stráň
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení