Sloup Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí v Olomouci

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je jedno z vrcholných děl středoevropského baroka, je zařazený mezi světové dědictví UNESCO.

Budování morových sloupů je jedním z výrazných rysů baroka, který se rozšířil po Tridentském koncilu. Monument postavený ke slávě Boží a jako díkuvzdání za ukončení morové epidemie v Olomouci byl budován v letech 1716 až 1754.

Trojiční sloup v Olomouci se stal vrcholným dílem několika umělců a řemeslnických mistrů. Jako stavitel sloupu je uváděn Václav Render, který stavbu prosadil a zajistil její financování, konce stavby se však nedožil.

14.3.2012 | Ladislav | Poznávací | Celý článek
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení