Klášterní Hradisko v Olomouci

Klášterní Hradisko v Olomouci

Klášterní Hradisko v Olomouci bylo založeno v roce 1078 olomouckým údělným knížetem Ottou I. Sličným a jeho manželkou Eufémií Uherskou. Původně by klášter pod správou řádu benediktinů ze Strahova, v roce 1150 byl tento řád vystřídán řádem premonstrátů. Klášterní Hradisko je nejstarším klášterem na Moravě. Rajhrad, který byl založený o cca 33 let dříve, byl pouze probošstvím pražského Břevnova.

Klášter svou podobu během staletí v důsledku různých událostí několikrát změnil, nejprve byl v roce 1241 byl vypálen Tatary, v letech 1429 a 1432 byl vypleněn husity, v roce 1642 byl dobyt a zbořen Švédy.

Současný barokní podoboru získala budova kláštera v 17. a 18. století, podle architektonické koncepce, kterou vytvořili Giovanni Pietro Tencalla a pravděpodobně Domenico Martinelli. Budova kláštera na téměř čtvercovém půdorysu s rozměry100 x 115 m, se čtyřmi křídly a čtyřmi nárožními věžemi, příčným traktem s centrální věží, jedním velkým (jižním) a třemi malými (severními) nádvořími, přístavbou centrálního kostela sv. Štěpána a bohatou uměleckou interiérovou výzdobou patří k nejvýznamějším dílům středoevropské barokní architektury. Poslední výraznější úpravy spadají do období 1989 – 1997, kdy proběhla úprava nádvoří včetně obnovení Saturnovy kašny na velkém nádvoří v původním barokním půdorysu, dostavba části střední věže (1995) a restaurování umělecké výzdoby.

Po josefínských reformách a zrušení kláštera objekt připadl v roce 1790 rakouské armádě. Ta jej zprvu využívala jako pevnostní skladiště, v roce 1800 jako zajatecký tábor francouzských vojáků a nakonec zde roku 1802 zřídila vojenskou nemocnici. Funkci vojenské nemocnice plní objekt kláštera dodnes.

10.3.2012 | Ladislav | Poznávací |
Klášterní Hradisko v Olomouci
Klášterní Hradisko v Olomouci
Klášterní Hradisko v Olomouci
Klášterní Hradisko v Olomouci
Klášterní Hradisko v Olomouci
Klášterní Hradisko v Olomouci
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení