Interiér Katedrály svatého Václava

Interiér Katedrály svatého Václava

Katedrála svatého Václava v Olomouci nebo také Dóm svatého Václava patří mezi skvosty středoevropské středověké architektury a v Českých zemích je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů novogotické architektury.

V interiéru katedrály se nachází renesanční kaple svatého Stanislava s bronzovým náhrobkem biskupa Kuena a mramorový náhrobek posledních olomouckých Přemyslovců.

Na severní straně chrámu je velká novogoticky upravená kaple sv. Cyrila a Metoděje a gotická sakristie, která ústí do gotické křížové chodby, s níž sousedí kaple sv. Jana Křtitele. Autorem freskové výzdoby je Jan Kryštof Handke. V katedrále se nachází největší zvon na Moravě. Presbytář pochází z let 1617–1618.

V květnu 1995 navštívil katedrálu papež Jan Pavel II.

13.3.2012 | Ladislav | Poznávací |
Interiér Katedrály svatého Václava
Interiér Katedrály svatého Václava
Interiér Katedrály svatého Václava
Interiér Katedrály svatého Václava
Interiér Katedrály svatého Václava
Interiér Katedrály svatého Václava
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (2 hlasy)

Přihlášení