Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře

Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře je symbolem města a také nejznámější kutnohorskou stavbou. Svatobarborský chrám je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě, tj. s věncem kaplí kolem hlavního oltáře. Stavba byla iniciována bohatými kutnohorskými měšťany a je vyjádřením dobového napětí mezi Prahou a Kutnou Horou a také mezi Kutnou Horou a Sedleckým klášterem. Výsledkem je stavba, která architektonicky směle konkuruje pražské katedrále.

 

Samotná stavba chrámu svaté Barbory probíhala po etapách a do značné míry souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Stavba byla zahájena roku 1388. Prvním projektantem a stavitelem chrámu svaté Barbory byl Jan Parléř, syn stavitele Svatovítské katedrály Petra Parléře. Jan Parléř dokončil nejstarší část chrámu s věncem obvodových kaplí, kde je patrná inspirace francouzskými katedrálami.

 

Se začátkem husitských válek byla stavba chrámu svaté Barbory poprvé přibližně na šedesát let přerušena. V té době chrám dosahoval skoro do poloviny dnešní výšky. Práce na stavbě chrámu byly znovu obnoveny v roce 1482 a byly zároveň změnou v dosavadním pojetí stavby. Nejprve Matěj Rejsek dostavěl chór, zónu bazilikálních oken, bohatě utvářenou síťovou žebrovou klenbu a také příslušnou část vnějšího opěrného systému a využil při tom množství velmi bohatého pozdněgotického dekoru. V roce 1512 pak změnu dokončil příchod respektovaného architekta Benedikta Rejta. Rejt kromě vrchní části hlavní lodi vybudoval ještě dvě shodně vysoké boční lodě. Ty se nad zónou mezilodních arkád otevírají do hlavní lodi ve formě empor. Vytvořil tak nad původní částí kostela nový, pozdněgotický halový kostel, zaklenutý krouženou žebrovou klenbou a silně prosvětlený množstvím rozměrných oken. Monumentálně řešená kroužená klenba kutnohorského chrámu svaté Barbory je ve svém rozvrhu bohatší a rozvíjí základní vzorec klenby Vladislavského sálu Pražského hradu. Pro barokní architekturu je velmi důležité to, že tuto krouženou klenbu viděl Jan Santini. Rejt je také tvůrcem zajímavých a velmi netypických stanových střech. V roce 1558 zdroje ze stříbrných dolů vyschly a veškerá stavební činnost byla ukončena. Západní strana chrámu svaté Barbory byla ukončena hrubou, tzv. „jalovou“ zdí a chrám čekal na dostavbu dlouhá století.

 

V roce 1626 se chrám svaté Barbory stal kolejním kostelem jezuitů, kteří provedli jeho úpravy do barokní podoby. V roce 1733 odstranili stanovou střechu a chrám propojili pomocí galerie s Jezuitskou kolejí. Také většina interiéru chrámu byla v 17. a 18. století barokizována. O třista let později, v roce 1884, byla na základě popudu místního archeologického spolku Vocel rozhodnuto o její dostavbě. Dnešní vzhled dal katedrále svaté Barbory teprve v roce 1905 až rukopis nejvýznamnějších "regotizačních" stavitelů své doby – Mockera a Láblera.

 

Chrám svaté Barbory je na Seznamu světového dědictví UNESCO. Spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, Vlašským dvorem, Jezuitskou kolejí a historickým centrem jsou oblíbeným cílem turistů, kteří do Kutné Hory přijíždějí z celého světa.

16.6.2012 | Ladislav | Poznávací |
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (4 hlasy)

Přihlášení