Kutná Hora

Kutná Hora, je město ve Středních Čechách s městskou památkovou rezervací zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Historie města sahá do 13.století, kdy zde s rozvojem těžby stříbra vznikla hornická osada, latinsky Mons Cutna. Od roku 1291 už mělo město vlastní soud a královský horní úřad a zdejší revír pokrýval zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.

Mapa

Přihlášení