Zřícenina hradu Kunětická hora

Zřícenina hradu Kunětická hora

Díky své siluetě a postavení v krajině byla Kunětická hora osídlena již v období pravěku. V druhé polovině 14. století již stál na Kunětické hoře rozsáhlý hradní komplex. Na významu Kunětická hora získala za husitských válek. Hrad se stal důležitým strategickým opěrným bodem husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, který do roku 1423 uskutečnil přestavbu dávající Kunětické hoře podobu typického husitského hradu s rozsáhle a dobře opevněným předhradím.
Po Divišových potomcích přešel hrad do vlastnictví krále Jiřího z Poděbrad a v roce 1491 koupil Pardubice a kunětické panství s Kunětickou horou moravský velmož Vilém z Pernštejna. Vilém a později jeho synové Vojtěch a Jan provedli v letech 1491 až 1548 velkolepou přestavbu hradu na mohutný dvouvěžový objekt. O významu hradu za Pernštejnů vypovídá návštěva krále Vladislava Jagelonského, spojená s pasováním synů Vojtěcha a Jana na rytíře roku 1497.
Roku 1560 byl Jaroslav z Pernštejna nucen celé pardubické panství i s Kunětickou horou kvůli dluhům odprodat královské komoře.
Během třicetileté války, 17. listopadu roku 1645, po neúspěšném dobývání Pardubic, švédský generál Torstenson Kunětickou horu dobyl a nechal hrad vypálit a pobořit. Přestože byl hrad velmi silně a na tehdejší dobu moderně opevněn, byl hájen jen velmi slabou posádkou čítající 28 mužů. Ta nemohla švédské přesile odolat.
Od té doby hrad chátral a k jeho zkáze přispělo také lámání kamene, které na jihozápadní straně způsobilo v roce 1884 zřícení části hradu.
V současné době objekt spravuje Národní památkový ústav a místní lidé mají k hradu vřelý vztah a mluví o něm jako o "Kuňce".

20.5.2005 | Ladislav | Do přírody |
Zřícenina hradu Kunětická hora
Zřícenina hradu Kunětická hora
Zřícenina hradu Kunětická hora
Zřícenina hradu Kunětická hora
Farma pod Kunětickou horou
Restaurace pod Kunětickou horou
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení