Obří důl v Krkonoších

Obří důl v Krkonoších

Obří důl je mohutné horské údolí, které se thane mezi Pecí pod Sněžkou a úpatím Sněžky. Obří důl je údolí ledovcového původu, které je zároveň přírodní rezervací s cennou flórou. Jen pro představu, úpský ledovec, který v době ledové pomáhal formovat toto údolí, dosahoval délky 4 km a sahal do výše 810 m. Při svém ústupu pak po sobě zanechal tři morénové valy.
Obří důl je místo známé také historií hornictví. První zmínka o hornické činnosti v Obřím dole v Krkonoších je z roku 1456, kdy se zde dolovaly rudy barevných kovů. Největšího rozmachu těžba v Obřím dole dosáhla v 19. století, zejména mezi lety 1836 až 1866. Největším odběratelem měděných rud a arsenikových produktů byl Hamburg, kde se arzenik přidával do nátěru lodí. Krkonošské arzenové rudy byly také dodávány do Itálie a používány na barvení známého benátského skla.
Rozsahem největší důlní práce v Obřím dole probíhaly v letech 1952 až 1959, kdy se hledal především wolfram. Naštěstí ložiska polymetalických rud nebyla bohatá a tak zde mohl být v roce 1963 vyhlášen Krkonošský národní park. V roce 2004 pak byl v nejstarší části dolu Kovárna zahájen turistický provoz. Návštěvníci mají možnost spatřit přibližně 250 metrů unikátních vydobytých prostor v masivu Sněžky.

15.10.2009 | Ladislav | Do přírody |
Obří důl v Krkonoších
Obří důl v Krkonoších
Obří důl v Krkonoších
Obří důl v Krkonoších
Obří důl v Krkonoších
Obří důl v Krkonoších
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení