Brno

Brno je odvěkou křižovatkou obchodních cest, která spojovala sever a jih Evropy. Díky své bohaté historii tradičního hlavního města Moravy nabízí desítky významných kulturních památek. Jako součást podunajského regionu je Brno historicky spjato se 110 km vzdálenou Vídní.
V současnosti je město výchozí turistickou destinací za poznáním přírodních a kulturních zajímavostí Brna a jižní Moravy.

Mapa

Přihlášení