Poutní chrám Narození Panny Marie v Želivu

Pohled na kostel a premonstrátský klášter

Malá obec Želiv leží 10 km od města Humpolce, v lesnaté krajině a na toku řek Želivky a Trnavy. Dominantou obce je premonstrátský klášter. Na horním nádvoří, v sousedství kláštera, se nachází poutní chrám Narození Panny Marie se dvěma věžemi a konvent. Hlavní oltář kostela je zasvěcen Panně Marii. V hlavní i v obou postranních lodích se nachází velký počet postrannich oltářů a několik šlechtických hrobek.
V místním klášteře se nabízí prohlídka kláštera a kostela, jinak je oblast, vzhledem k vodním nádržím v okolí, předurčena především k rekreaci.

16.5.2011 | Ladislav | Poznávací |
Chrám Narození Panny Marie
Interiér kostela
Postranní loď kostela
Čelní pohled na chrám
Detail výzdoby
Detail věže
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení