Historické centrum Kotoru

Historické centrum Kotoru

Starobylé přístavní městečko Kotor má bohatou historii. První zmínky o Kotoru pocházejí ze 7. století, kdy zde byla důležitá pevnost Byzantské říše. V dalších stoletích byl Kotor postupně pod vládou středověkého Srbska, bosenských králů, Benátské republiky a také Rakouska–Uherska. Od roku 2006 je Kotor součástí nezávislé Černé Hory.

 

Proč Kotor navštívit?

 

Stará čast Kotoru má trojúhelníkový tvar a celá je obehnána až 20 metrů vysokými a až 15 metrů širokými hradbami, dlouhými celkem 4,5 km. Přístup do města Kotor zajišťovaly tři brány. Dnešní hlavní brána, nazývaná Mořská brána, vede od přístaviště a původně umožňovala jen přístup z moře. Druhou bránou je Severní brána postavena v polovině 16. století, u které je padací most přes řeku Škurda. Třetí brána je Jižní brána. Tato brána je chráněna třemi věžemi, z nichž nejstarší pochází ze 13. století. Turisticky atraktivní jsou také středověké úzké uličky s nepravidelnými náměstími, nádherné kostely a paláce v románském, gotickém, renesančním i barokním slohu.

 

Město Kotor je od roku 1979 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Impozantní opevnění města je nejvýznamnější částí kotorského světového kulturního dědictví. Jde o městské hradby s branami a baštami, valy, s hradem sv. Jana a další podpůrné stavby. Část obranných staveb vznikla již v době římské a byzantské, většina opevnění pak byla postavena za benátské vlády. Později opevnění úpravili Rakušané a Kotor sloužil jako největší vojenský přístav Rakouska–Uherska.

24.7.2013 | Dan | K moři |
Historické centrum Kotoru
Historické centrum Kotoru
Historické centrum Kotoru
Historické centrum Kotoru
Historické centrum Kotoru
Historické centrum Kotoru
Vaše hodnocení: Žádné Průměr: 5 (1 hlas)

Přihlášení