Bruggy

Město Bruggy je protkáno sítí kanálů, vytvořených na řece Reie, proto bývá často nazýváno jako „Benátky severu“. Plavba čluny po městských kanálech patří mezi oblíbené turistické atrakce.
Historické centrum Brugg bylo roku 2000 zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Zasloužilo se o to 13. a 14. století, kdy rychlý ekonomický růst pomohl Bruggám mezi obchodní a posléze i finanční centra regionu. Významným obchodním artiklem bylo především vyhlášené vlámské sukno.

Mapa

Kostel Panny Marie (1 příspěvků)
Belfried (1 příspěvků)
Náměstí Markt (1 příspěvků)

Přihlášení